Value through Innovation15 August 2016

Vitajte na stránkach Boehringer Ingelheim Slovensko

Skupina Boehringer Ingelheim je jednou z 20 popredných farmaceutických spoločností. So sídlom vedenia v Ingelheime, Nemecku, spoločnosť celosvetovo funguje so 142 pobočkami a viac ako 47 400 zamestnancami. Od svojho zloženia v roku 1885 sa táto spoločnosť v rodinnom vlastníctve venuje výskumu, vývoju, výrobe a uvádzaniu nových liekov, ktoré majú vysokú terapeutickú hodnotu pre humánnu aj veterinárnu medicínu.


Viac informácií o spoločnosti nájdete na stránke www.boehringer-ingelheim.com